Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-03-19 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Mineralpolitik (NU14)
Justering
Motioner
Föredragande: RB

3. Information från Kommerskollegium
Generaldirektör Anna Stellinger, chef för enheten för WTO Karin Eckerdal och chef för enheten för EU:s inre marknad Agnes Courades-Allebeck lämnar information om verksamheten.

4. Information om utskottets planerade utfrågning (HR, AW)

5. Besök av EU-parlamentet (Juri-utskottet)

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 mars kl. 10.00.

Bilagor