Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-03-26 kl. 10:00

Torsdag 2015-03-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-03-26 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Exportkreditnämnden (EKN)
Generaldirektör Karin Apelman, chef för små och medelstora bolag Carl-Johan Karlsson, finanschef Patrick Nimander och hållbarhetsanalytiker Karin Wessman, EKN, lämnar information om verksamheten.

3. Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet (NU13)
Beredning
Skr. 2014/15:59 och motioner
Föredragande: CR

4. Redovisning av naturgaslagring i rörledningar (NU15)
Beredning
Prop. 2014/15:53
Föredragande: LF

5. Information från SAS
(kl. 10.45) Verkställande direktör Rickard Gustafson och HR-direktör och Chief of Staff Carina Malmgren-Heander, SAS, lämnar information om verksamheten.

6. Om utskottets utrikes resor

7. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

8. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

9. Information om utskottets ärendeplanering
Föredragande: JF

10. Information om att planerat möte med Juri-utskottet den 8 april ställs in

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 7 april kl. 11.00.


Bilagor