Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-07 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-04-07 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Business Sweden
Verkställande direktör Ylva Berg och strategichef Fredrik Fexe lämnar information om verksamheten.

3. Redovisning av elnätsverksamhet (NU12)
Beredning
Prop. 2014/15:56 och motioner
Föredragande: RB

4. Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2014/15:65 och motion.
Föredragande: JS

5. Inbjudan från franska nationalförsamlingen

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 14 april kl. 11.00.

Bilagor