Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:28 Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:28
Datum och tid: 2015-04-14 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om effektivitet i exportgarantisystemet (NU13)
Justering
Skr. 2014/15:59 och motioner
Föredragande: CR

3. Redovisning av naturgaslagring i rörledningar (NU15)
Justering
Prop. 2014/15:53
Föredragande: LF

4. Information från Swedac
Generaldirektör Peter Strömbäck och chef för administrativa avdelningen Helle Sörensen lämnar information om verksamheten.

5. Immaterialrättens roll i innovationssystemet
Särskild utredare generaldirektör Peter Strömbäck lämnar information om utredningen Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU:2015:16).

6. Veterandagen den 6 maj 2015

7. Besök av delegation från Mongoliet den 23 april 2015

8. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 april kl. 10.00.

Bilagor