Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:31 Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Tisdag 2015-04-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:31
Datum och tid: 2015-04-28 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg lämnar information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 7 maj 2015.

2. Information från Näringsdepartementet
Statsrådet Mikael Damberg lämnar information om regeringens arbete med exportstrategin.

3. Justering av protokoll

4. Lokala aktionsgrupper (NU19)
Justering
Prop. 2014/15:89 och motion
Föredragande: CR

5. Information om kunskapsseminarium

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 maj kl. 11.00 Kunskapsseminarium om statlig kapitalförsörjning (Skandiasalen) därefter torsdagen den 7 maj kl. 10.00.Bilagor