Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:32 Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:32
Datum och tid: 2015-05-07 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Patent- och registreringsverket
Generaldirektör Susanne Ås Sivborg och marknadschef Margareta Ternell, PRV, informerar om verksamheten.

3. Information från Miljö- och energidepartementet
(kl. 10.30) Rättschef Egon Abresparr, tf chef energienheten Magnus Blümer och kansliråd Eva Centeno López, Miljö- och energidepartementet, lämnar information om proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015.

4. Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar (NU16)
Beredning
Prop. 2014/15:96
Föredragande: LF

5. Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 (NU17)
Beredning
Prop. 2014/15:110 och motioner
Föredragande: RB

6. Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter (NU18)
Beredning
Skr. 2014/15:97
Föredragande: LS

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

9. Inkommande besök
Föredragande: JF

10. Information om utskottets utrikes resor
Föredragande: JF

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Tisdagen den 19 maj kl. 11.00.

Bilagor