Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:33 Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-19 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:33
Datum och tid: 2015-05-19 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Svenska Institutet
Generaldirektör Annika Rembe, chef för avdelningen för interkulturell dialog Henrik Selin och chef för generaldirektörens stab Patrik Peter lämnar information om myndighetens arbete.

3. Information från Myndigheten för yrkeshögskolan
(kl. 11.30) Generaldirektör Thomas Persson och avdelningschef Johan Blom lämnar information om effekter av yrkeshögskoleutbildning.

4. 2015 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till finansutskottet
Prop. 2014/15:100 punkterna 1 och 2 och motioner
Föredragande: LF

5. Indelning i utgiftsområde
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2014/15:100 punkt 5
Föredragande: LF

6. Vårändringsbudget för 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2014/15:99 och motion
Föredragande: LS

7. Årsredovisning för staten 2014
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2013/14:101
Föredragande: JS

8. Inkommande besök
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 maj kl. 10.00.

Bilagor