Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:34 Torsdag 2015-05-21 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:34


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:34
Datum och tid: 2015-05-21 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Näringsdepartementet
Statssekreterare Oscar Stenström lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28-29 maj 2015 (punkterna 4b, 7a, 7b, 8d, 8e och 8f på dagordningen).

3. Information från Justitiedepartementet
(kl. 10.30) Statsrådet Morgan Johansson lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28-29 maj 2015 (punkterna 8a och 8c på dagordningen).

4. Information från Justitiedepartementet
Statsrådet Morgan Johansson lämnar information om arbetet med att anpassa svensk patentlagstiftning till det enhetliga patentsystemet.

5. Information från utredningen Service i glesbygd
(kl. 11.00) Särskild utredare Catharina Håkansson Boman och huvudsekreterare Monika Selahn lämnar information om betänkandet Service i glesbygden (SOU 2015:35).

6. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 maj kl. 11.00.

Bilagor