Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:35 Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Tisdag 2015-05-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:35


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:35
Datum och tid: 2015-05-26 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Vårändringsbudget för 2015 (NU3y)
Justering
Skr. 2014/15:99 och motion
Föredragande: LS

3. Kanslimeddelanden

4. Ev. övriga ärenden

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 maj kl. 10.00.

Bilagor