Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:36 Torsdag 2015-05-28 kl. 10:00

Torsdag 2015-05-28 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:36
Datum och tid: 2015-05-28 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Säkring av bevis vid Konkurrensverkets platsundersökningar (NU16)
Justering
Prop. 2014/15:96
Föredragande: LF

3. Riksrevisionens rapport om näringspolitikens effekter (NU18)
Justering
Skr. 2014/15:97
Föredragande: LS

4. Information från Bolagsverket
(kl. 10.10) Generaldirektör Annika Bränström och chefsjurist Peter Källenfors lämnar information om verksamheten.

5. Inkommande besök
Föredragande: JF

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 2 juni kl. 11.00.

Bilagor