Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:37 Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-02 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:37


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:37
Datum och tid: 2015-06-02 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Miljö- och energidepartementet
Statssekreterare Nils Vikmång med medarbetare från Miljö- och energidepartementet lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 8 juni 2015 (punkterna 4, 5 och 6a-c på dagordningen).
(Kommenterad dagordning m.m. sänds ut måndag den 1 juni).

3. Kanslimeddelanden

4. Ev. övriga ärenden

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 9 juni kl. 11.00.

Bilagor