Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:38 Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Tisdag 2015-06-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:38


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:38
Datum och tid: 2015-06-09 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från utredningen Uppgiftslämnarservice för företagen
Särskild utredare professor Cecilia Magnusson Sjöberg och utredningssekreterare Staffan Malmberg lämnar information om betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33).

3. Information från Tillväxtverket
(kl. 11.30) Generaldirektör Gunilla Nordlöf och handläggare Gunilla Thorstensson lämnar information om myndighetens insatser för att främja kvinnors företagande och företagande på lika villkor m.m.

4. Inbjudningar
Föredragande: JF

5. Utskottets planering hösten 2015
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 juni kl. 10.00.

Bilagor