Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:39 Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Torsdag 2015-06-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2014/15:39


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:39
Datum och tid: 2015-06-11 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Vattenfall AB
Verkställande direktör Magnus Hall och chef Public & Regulatory Affairs Oskar Ahnfelt lämnar information och svarar på frågor om Vattenfalls bedömningar gällande svensk kärnkraft.

3. Nordisk balansavräkning (2015/16:NU5)
Beredning
Prop. 2014/15:112 och ev. motioner
Föredragande: LF

4. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: RB

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

6. Fråga om hantering av utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren
Föredragande: RB

7. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdag den 27 augusti kl. 11.00 (vid behov), därefter torsdag den 24 september kl. 10.00.

Bilagor