Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:19 Torsdag 2016-04-07 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-07 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:19
Datum och tid: 2016-04-07 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Mineralpolitik (NU14)
Justering
Motioner
Föredragande: RB

3. Information om förslaget om portabilitet
Internationell chefsförhandlare Anna-Carin Svensson, departementsråd Amina Lundqvist, ämnesråd Kristina Holmgren, rättssakkunnig Linda Kullberg och praktikant Sanna Sahlqvist, Justitiedepartementet, lämnar information om förordningsförslaget om portabilitet för innehållstjänster online.

4. Överläggning med regeringen
(kl. 10.30) Överläggning med statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet om kommissionens kommande förslag för en ny politik för hållbar bioenergi.

5. Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning (NU18)
Beredning
Prop. 2015/16:123
Föredragande: FJ

6. Effektreserv 2020–2025 (NU19)
Beredning
Prop. 2015/16:117 och motioner
Föredragande: RB

7. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Skr. 2015/16:75
Föredragande: JS

8. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015
Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Skrivelse 2015/16:115 och motion
Föredragande: JS

9. Mottagande av motion
Föredragande: JF

10. Regional tillväxtpolitik (NU17)
Ev. fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CR

11. Utskottets delegationsresor

12. Inbjudningar och besök

13. Kanslimeddelanden

14. Ev. övriga ärenden

15. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 april kl. 10.00.


Bilagor