Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:21 Torsdag 2016-04-21 kl. 10:00

Torsdag 2016-04-21 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:21
Datum och tid: 2016-04-21 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag (NU21)
Beredning
Skr. 2015/16:60
Föredragande: CR

3. Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet (NU22)
Beredning
Prop. 2015/16:124 och motioner
Föredragande: FJ

4. Kontrollstation för de klimat- och energipolitiska målen till 2020 samt klimatanpassning
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Skrivelse 2015/16:87 och motioner
Föredragande: RB

5. Information om läsrum
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 26 april kl. 11.00.

Bilagor