Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:22 Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Tisdag 2016-04-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:22
Datum och tid: 2016-04-26 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Effektreserv 2020–2025 (NU19)
Justering
Prop. 2015/16:117 och motioner
Föredragande: RB

3. Ändring i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (NU20)
Beredning
Prop. 2015/16:156 och ev. motioner
Föredragande: LS

4. Inbjudan till parlamentarisk konferens

5. Information inför offentlig utfrågning den 28 april

6. Information om ev. offentlig utfrågning

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Information från regeringen
(kl. 11.30) Statsrådet Mikael Damberg lämnar information inför rådet för utrikes frågor (handel) den 13 maj 2016.

10. Information om Vattenfall AB (NY)
Statsrådet Mikael Damberg lämnar information om processen rörande Vattenfalls försäljning av brunkolsverksamheten.

11. Nästa sammanträde
Offentlig utfrågning torsdagen den 28 april kl. 9:00 i andrakammarsalen, därefter tisdagen den 10 maj kl. 11.00.

Bilagor