Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:23 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:00

Torsdag 2016-04-28 kl. 09:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:23
Datum och tid: 2016-04-28 09:00
Plats: Andrakammarsalen

Näringsutskottet håller offentlig utfrågning om piratkopiering och andra rättighetsintrång på den digitala marknaden.

Bilagor