Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:24 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:24
Datum och tid: 2016-05-10 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet om förordningsförslaget om portabilitet för innehållstjänster online.

3. Information från regeringen
(kl. 11.30) Statssekreterare Oscar Stenström, Näringsdepartementet, lämnar information om hur regeringen arbetar med export- och handelsfrämjande som angränsar till exportaffärer inom försvarsindustrin.

4. 2016 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2015/16:100 punkterna 11 och 12
Föredragande: JS

5. Vårändringsbudget för 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2015/16:99
Föredragande: JS

6. Årsredovisning för staten 2015
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2014/15:101
Föredragande: JF

7. Fastställande av arbetande suppleanter
Föredragande: JF

8. Information om veterandagsbesöket
Föredragande: JF

9. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

10. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 maj kl. 10.00.

Bilagor