Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:25 Torsdag 2016-05-12 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:25
Datum och tid: 2016-05-12 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Ändring i lagen om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler (NU20)
Justering
Prop. 2015/16:156 och motion
Föredragande: LS

3. Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag (NU21)
Justering
Skr. 2015/16:60
Föredragande: CR

4. Ökad rättssäkerhet i det enhetliga patentsystemet (NU22)
Justering
Prop. 2015/16:124 och motioner
Föredragande: FJ

5. Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall
Fråga om yttrande till miljö- och jordbruksutskottet
Skrivelse 2015/16:165 och motioner
Föredragande: RB

6. Information om planerade besök och resor
Föredragande: JF

7. Fråga om att ställa in sammanträdena den 17 maj och den 24 maj

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 maj kl. 10.00.

Bilagor