Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:26 Torsdag 2016-05-19 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:26
Datum och tid: 2016-05-19 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2016 (punkterna 6, 7, 8 och 9 på dagordningen).

3. Information från regeringen
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnar information

a) inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 26-27 maj 2016 (punkt 4 på dagordningen)

b) om de internationella förhandlingarna inom Grupp B+ om harmonisering av materiell patenträtt

4. Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt (NU23)
Beredning
Prop. 2015/16:110 och motioner
Föredragande: LS

5. Offentlig utfrågning
Föredragande: JF

6. Förfrågan från Italien
Föredragande: JF

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 26 maj kl. 10.00.

Bilagor