Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:27 Torsdag 2016-05-26 kl. 10:00

Torsdag 2016-05-26 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:27
Datum och tid: 2016-05-26 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 6 juni 2016 (punkterna 4-6 på dagordningen).

3. Yttrande till miljö- och jordbruksutskottet (NU2y)
Justering
Skr. 2015/16:165 och motioner
Föredragande: RB

4. Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt (NU23)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:110 och motioner
Föredragande: LS

5. Förslag från NUGUU om fördjupad studie

6. Återrapport från interparlamentarisk konferens om turism i Aten (HW)

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 9 juni kl. 10.00.

Bilagor