Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:28 Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Torsdag 2016-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:28
Datum och tid: 2016-06-09 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt (NU23)
Justering
Prop. 2015/16:110 och motioner
Föredragande: LS

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till beslut om geoblockering
Beredning, ev. beslut
KOM(2016) 289
Föredragande: JS

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

5. Beslut om syfte för delegationsresor
Föredragande: JF

6. Inbjudningar
Föredragande: JF

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Fråga om hantering av utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren
Föredragande: JF

9. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera protokoll
Föredragande: JF

10. Utskottets planering hösten 2016
Föredragande: JF

11. Beslut om sammanträde
Beslut om att utskottet vid behov kan sammanträda tisdagen den 21 juni kl. 11.00 även om arbetsplenum pågår.

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Offentlig utfrågning med skatteutskottet torsdagen den 16 juni kl. 9.00 i förstakammarsalen.

Bilagor