Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:29 Torsdag 2016-06-16 kl. 09:00

Torsdag 2016-06-16 kl. 09:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:29
Datum och tid: 2016-06-16 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Näringsutskottet och skatteutskottet håller offentlig utfrågning om konkurrenskraften hos svenska multinationella företag i ljuset av nya regler inom internationell beskattning.

Bilagor