Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2015/16:30 Lördag 2016-07-02 kl. 09:30

Lördag 2016-07-02 kl. 09:30

Föredragningslista

Näringsutskottet 2015/16:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:30
Datum och tid: 2016-07-02 09:30
Plats: Obs! Lokal RÖ 9-54

1. Fråga om medgivande att närvara vid sammanträdet
Beslut om att ledamöter från miljö- och jordbruksutskottet och tjänstemän från miljö- och jordbruksutskottets kansli får närvara vid sammanträdespunkt 2-4.

2. Upprop

3. Medgivande för uppropade att delta per telefon

4. Regeringen lämnar information om ett statligt ägt bolag

5. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll

6. Ev. övriga ärenden

Bilagor