Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:1 Tisdag 2016-09-20 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:1


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:1
Datum och tid: 2016-09-20 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information om aktuella handelspolitiska frågor och om det slovakiska ordförandeskapets prioriteringar i EU.

2. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsländer
Beredning och beslut
KOM(2016) 418
Föredragande: JS

3. Inbjudningar och besök
Föredragande: JF

4. EU-frågor
a) Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

b) Information om ordförandeskapets prioriteringar
Föredragande: JS

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Återrapport från delegationsresor

7. Kanslimeddelanden

8. Ev. övriga ärenden

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 september kl. 10.00.

Bilagor