Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:10 Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Torsdag 2016-11-17 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:10
Datum och tid: 2016-11-17 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Statliga företag (NU4)
Justering
Skr. 2015/16:140 och motioner
Föredragande: FJ

3. Redovisning av förslag till ställningstagande om årets resultatredovisning i budgetpropositionen
Föredragande: NUGUU

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten
Fortsatt beredning, ev. beslut
KOM(2016) 595
Föredragande: JS

5. Kanslimeddelanden

6. Ev. övriga ärenden

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 24 november kl. 10.00.

Bilagor