Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:11 Torsdag 2016-11-24 kl. 10:00

Torsdag 2016-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:11
Datum och tid: 2016-11-24 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 21 Energi (NU3)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: RB

3. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 28 november 2016 (punkterna 4-7 på dagordningen).

4. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

5. Inbjudan till möte
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 december kl. 10.00.

Bilagor