Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:12 Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:12
Datum och tid: 2016-12-01 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Utgiftsområde 24 Näringsliv (NU1)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: LS

3. Utgiftsområde 19 Regional tillväxt (NU2)
Justering
Prop. 2016/17:1 och motioner
Föredragande: AE

4. Information från regeringen
Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 5 december 2016 (punkterna 15-17 på dagordningen).

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 december kl. 10.00.

Bilagor