Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:13 Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Torsdag 2016-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:13
Datum och tid: 2016-12-08 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar
Utredare Michael Kramers och sekretariatschef Thomas Larue, utvärderings- och forskningssekretariatet, lämnar information om utskottets uppföljning av handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar 2010–2012.

3. Anvisade elavtal (NU8)
Beredning
Prop. 2016/17:13
Föredragande: RB

4. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017
Beredning
KOM (2016) 710
Föredragande: JF

5. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 761
KOM(2016) 767
KOM(2016) 759
KOM(2016) 864
KOM(2016) 863
KOM(2016) 862
KOM(2016) 861
KOM(2016) 778
Föredragande: JF

6. EU-frågor
a) Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JF

b) Information om CETA
Föredragande: JF

7. Immateriella investeringar
Expert Hans-Olof Hagén, projektledare Sven Silvander och enhetschef Oxana Tarassiouk, Statistiska centralbyrån, lämnar information om immateriella investeringar m.m. (kl. 10.30).

8. Bemyndigande för ordföranden att inhämta regeringens bedömning
Fråga om att bemyndiga ordföranden att i samråd med vice ordföranden fatta beslut om inhämtande av regeringens bedömning över ett eventuellt inkommet subsidiaritetsärende under juluppehållet.

9. Bemyndigande för ordförande att justera dagens protokoll

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 december kl. 08.00 (vid behov), därefter torsdagen den 19 januari kl. 10.00.

Bilagor


Presentation av kartläggning av betalningstider i näringslivet