Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:14 Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Torsdag 2017-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:14
Datum och tid: 2017-01-19 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Anvisade elavtal (NU8)
Justering
Prop. 2016/17:13
Föredragande: RB

2. Yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram för 2017 (NU3y)
Justering
KOM(2016) 710
Föredragande: JF

3. Fråga om yttrande till utbildningsutskottet över EU:s rymdstrategi
Beredning
KOM(2016) 705
Föredragande: JF

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av direktiv om energieffektivitet
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 761
Föredragande: JF

5. Subsidiaritetsprövning av förslag om ytterligare stöd för medlemsstater som drabbats av naturkatastrofer
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 778
Föredragande: JF

6. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

7. Inbjudningar
Föredragande: JF

8. Fråga om deltagande i Öppet hus i riksdagen lördag den 25 mars kl. 12-16
Föredragande: JF

9. Information om vårens planering
Föredragande: JF

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 24 januari kl. 11.00.

Bilagor