Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:16 Torsdag 2017-01-26 kl. 11:00

Torsdag 2017-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:16
Datum och tid: 2017-01-26 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnar information om

a) direktivförslaget om upphovsrätt på den digitala inre marknaden

b) förordningsförslaget om vissa onlinesändningar av tv- och radioprogram

c) genomförandet av Marrakechfördraget i EU-rätten

d) förordningsförslaget om portabilitet för innehållstjänster online

3. Yttrande till utbildningsutskottet över EU:s rymdstrategi (NU4y)
Justering
KOM(2016) 705
Föredragande: JF

4. Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (NU9)
Beredning
Prop. 2016/17:66 och motioner
Föredragande: RB

5. Fråga om yttrande till utbildningsutskottet över kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
Beredning
Prop. 2016/17:50
Föredragande: CR

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 februari kl. 10.00.

Bilagor