Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:18 Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Tisdag 2017-02-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:18
Datum och tid: 2017-02-14 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)
Verkställande direktör Björn O. Nilsson och forsknings- och utbildningspolitisk expert Martin A. Wikström, IVA, lämnar synpunkter med anledning av forskningspropositionen.

3. Näringspolitik (NU12)
Beredning
Motioner
Föredragande: FJ, MK, AB

4. Kanslimeddelanden

5. Ev. övriga ärenden

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 februari kl. 10.00.

Bilagor