Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:19 Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:19
Datum och tid: 2017-02-16 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet (NU9)
Justering
Prop. 2016/17:66 och motioner
Föredragande: RB

3. Funktionskrav på elmätare (NU10)
Justering
Prop. 2016/17:73
Föredragande: AB

4. Yttrande till utbildningsutskottet över kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft (NU5y)
Justering
Prop. 2016/17:50 och motioner
Föredragande: CR

5. Information från regeringen
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 februari 2017 (punkten 9b på dagordningen, tillkommande dagordningspunkt om portabilitet för innehållstjänster online och A-punkt om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar).

6. Information från regeringen
Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 februari 2017 (punkterna 6 och 8 på dagordningen)

7. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 20 februari 2017 (punkten 9c på dagordningen).

8. Handelspolitik (NU13)
Beredning
Motioner
Föredragande: CR, AF

9. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 823
Föredragande: FJ

10. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 824
Föredragande: FJ

11. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om anmälningsförfarande för tjänsteregler
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 821
Föredragande: CR

12. Kanslimeddelanden

13. Ev. övriga ärenden

14. Nästa sammanträde
Tisdagen den 21 februari kl. 11.00.


Bilagor