Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:2 Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Torsdag 2016-09-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:2
Datum och tid: 2016-09-22 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Eva Lindström, Näringsdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 september 2016 (punkterna 4-6 på dagordningen).

3. En samlad torvprövning (NU7)
Beredning
Prop. 2015/16:178 och motion
Föredragande: FJ

4. Inbjudningar

5. Information om planerade besök hos Almega och TCO

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 september kl. 11.00.

Bilagor