Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:21 Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Torsdag 2017-02-23 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:21
Datum och tid: 2017-02-23 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 27 februari 2017 (punkterna 4 och 5 på dagordningen).

3. Granskning av meddelande om ren energi för alla i EU (NU22)
Justering
KOM(2016) 860
Föredragande: AF

4. Energipolitik (NU14)
Beredning
Motioner
Föredragande: RB

5. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort
Fortsatt beredning och ev. beslut
KOM(2016) 823
Föredragande: FJ

6. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort
Fortsatt beredning och ev. beslut
KOM(2016) 824
Föredragande: FJ

7. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

8. Inkommande besök
Föredragande: JF

9. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Torsdagen den 2 mars kl. 10.00 (vid behov), därefter tisdagen den 14 mars kl. 11.00 (vid behov) och torsdagen den 16 mars kl. 10.00.


Bilagor