Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:24 Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Tisdag 2017-03-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:24
Datum och tid: 2017-03-28 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Ingvar Mattsson, projektledare Monica Rupprech Hjort och enhetschef Lena Björck, Riksrevisionen, lämnar information om granskningsrapporten Förutsättningar för en säker kraftöverföring (RIR 2016:28).

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om den inre marknaden för el
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 861
Föredragande: AF

4. Eventuella delegationsresor september 2017
Föredragande: JF

5. Inbjudan
Föredragande: JF

6. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

7. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 april kl. 10.00.

Bilagor