Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:26 Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:26
Datum och tid: 2017-04-20 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Elisabeth Backteman, Näringsdepartementet, lämnar information inför allmänna rådet (GAC) den 25 april 2017 (punkterna 1-3 på kommenterad dagordning).

3. Information från regeringen
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, lämnar information om kommissionens förslag om dels ett europeiskt elektroniskt tjänstekort dels proportionalitetstest vid reglering av yrken (delar av tjänstepaketet).

4. Överläggning med regeringen
Överläggning med statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet, om kommissionens förslag till direktiv om anmälningsförfarande för tjänsteregler (del av tjänstepaketet).

5. Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen (NU6y)
Justering
Skr. 2016/17:75
Föredragande: CR

6. Mottagande av motionsyrkanden
Föredragande: JF

7. Regional tillväxtpolitik (NU16)
Fortsatt beredning
Motioner
Föredragande: CR

8. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

9. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

10. Inbjudan till OECD
Föredragande: JF

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 april kl. 10.00.

Bilagor