Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:27 Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Torsdag 2017-04-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:27
Datum och tid: 2017-04-27 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Regional tillväxtpolitik (NU16)
Justering
Motioner
Föredragande: CR

3. Mineralpolitik (NU17)
Justering
Motioner
Föredragande: RB

4. Förslag från NUGUU om uppföljningar
Föredragande: ÅW

5. Information om utfrågningen den 2 maj
Föredragande: JF

6. Deltagare OECD:s forum i Paris
Föredragande: JF

7. Information om resa till Västerbotten
Föredragande: JF

8. Information om delegationsresor hösten 2017
Föredragande: JF

9. Inbjudan från utrikesutskottet
Föredragande: JF

10. Information om utskottets ärendeplan
Föredragande: JF

11. Kanslimeddelanden

12. Ev. övriga ärenden

13. Nästa sammanträde
Offentlig utfrågning om entreprenörskap och innovation tisdagen den 2 maj kl. 11.00 i andrakammarsalen.


Bilagor