Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:29 Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-04 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:29
Datum och tid: 2017-05-04 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför möte i rådet för utrikes frågor (handel) den 11 maj 2017 (punkterna 3, 5 och 6 på kommenterad dagordning).

3. Vårändringsbudget för 2017
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2016/17:99 och ev. följdmotioner
Föredragande: AF

4. Årsredovisning för staten 2016
Fråga om yttrande till finansutskottet
Skr. 2015/16:101 och ev. följdmotioner
Föredragande: CR

5. 2017 års ekonomiska vårproposition
Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Prop. 2016/17:100 förslagspunkterna 2-14, motion 2016/17:1719 och ev. följdmotioner
Föredragande: MK

6. Information inför Veterandagen
Föredragande: JF

7. Inbjudningar

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 11 maj kl. 10.00.


Bilagor