Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:3 Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Tisdag 2016-09-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:3
Datum och tid: 2016-09-27 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från STIM och SAMI
Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) och Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) lämnar synpunkter med anledning av proposition 2015/16:181 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

3. Kollektiv förvaltning av upphovsrätt (NU5)
Beredning
Prop. 2015/16:181 och motion
Föredragande: FJ

4. Nytt regelverk för upphandling
Fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2015/16:195 om nytt regelverk för upphandling
Föredragande: JF

5. Information om ärendeplan hösten 2016
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 11 oktober kl. 11.00.

Bilagor