Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:30 Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-11 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:30


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:30
Datum och tid: 2017-05-11 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, om direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden.

3. Överläggning med regeringen
Överläggning med statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, om förordning om onlinesändningar och vidaresändningar av tv- och radioprogram.

4. Information från regeringen
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnar information om genomförandet av Marrakechfördraget i EU-rätten.

5. Immaterialrätt (NU23)
Beredning
Motioner
Föredragande: FJ

6. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter
Beredning och ev. beslut
KOM(2017) 142
Föredragande: MK

7. Inbjudningar
Föredragande: JF

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 maj kl. 11.00.

Efter sammanträdet hålls förmöten inför delegationsresorna till Riga och Bryssel

Bilagor