Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:31 Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:31


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:31
Datum och tid: 2017-05-16 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Niklas Johansson, Näringsdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 maj 2017 (punkterna 9 och 11 på dagordningen).

3. Årsredovisning för staten 2016 (NU7y)
Justering
Skr. 2015/16:101
Föredragande: CR

4. Riksrevisionens rapport om förutsättningar för en säker kraftöverföring (NU21)
Beredning
Skr. 2016/17:148 och motioner
Föredragande: MK

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 18 maj kl. 10.00.

Bilagor