Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:32 Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Torsdag 2017-05-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:32


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:32
Datum och tid: 2017-05-18 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför konkurrenskraftsrådet (KKR) den 29 maj 2017 (punkterna 6-8 på dagordningen).

3. Nytt mål för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2017 (NU20)
Beredning
Prop. 2016/17:179 och motioner
Föredragande: RB

4. Statligt ägda bolag i omvandling (NU24)
Beredning
Prop. 2016/17:181 och motioner
Föredragande: FJ

5. Inbjudan
Föredragande: JF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 30 maj kl. 11.00.

Bilagor