Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:33 Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Tisdag 2017-05-30 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:33


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:33
Datum och tid: 2017-05-30 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Kansliråd Eva Ljungbert, ämnesråd Fredrik Nordenfelt och t.f. enhetschef Charlotta Carlberg, Näringsdepartementet, lämnar information om subsidiaritetsärende KOM(2017) 142 förslag till direktiv om stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter.

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om stärkta befogenheter för nationella konkurrensmyndigheter
Fortsatt beredning
KOM(2017) 142
Föredragande: MK

4. Avtal om ändring av avtalet mellan Sverige och Norge om en gemensam elcertifikatsmarknad (NU25)
Beredning
Prop. 2016/17:179 och motioner
Föredragande: CR

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 juni kl. 10.00, därefter torsdagen den 8 juni kl. 10.00.

Bilagor