Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:36 Tisdag 2017-06-20 kl. 11:00

Tisdag 2017-06-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:36


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:36
Datum och tid: 2017-06-20 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Nils Vikmång, Miljö- och energidepartementet, lämnar information inför möte med rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE) den 26 juni 2017 (punkterna 4, 6 och 7 på dagordningen).

3. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: AF

4. Anmälan av inkomna skrivelser
Föredragande: JF

5. Beslut om syfte för delegationsresorna
Föredragande: JF

6. Fråga om hantering av utskottets subsidiaritetsprövning under sommaren
Föredragande: JF

7. Utskottets planering hösten 2017
Föredragande: JF

8. Fråga om bemyndigande för ordföranden att justera dagens protokoll
Föredragande: JF

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdag den 31 augusti kl. 11.00 (vid behov), därefter torsdag den 14 september kl. 10.00.


Bilagor