Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:4 Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-11 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:4


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:4
Datum och tid: 2016-10-11 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. En samlad torvprövning (NU7)
Justering
Prop. 2015/16:178 och motion
Föredragande: FJ

3. Information från regeringen
Statssekreterare Catharina Espmark, Justitiedepartementet, lämnar information om proposition 2015/16:181 om kollektiv förvaltning av upphovsrätt.

4. Information från Swedish Incubators & Science Parks (SISP)
Kl. 11.30 Verkställande direktör Magnus Lundin och ordförande Patric Eriksson, SISP, lämnar information om förslag till effektivare innovationsstöd, regional utveckling och jobbskapande (kl. 11.30).

5. Kollektiv förvaltning av upphovsrätt (NU5)
Fortsatt beredning
Prop. 2015/16:181 och motion
Föredragande: FJ

6. Konkurrensskadelagen (NU6)
Beredning
Prop. 2016/17:9
Föredragande: LS

7. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet
Beredning
PM Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
Föredragande: JS

8. Anmälan av inkomna skrivelser

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 13 oktober kl. 10.00.

Bilagor