Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:5 Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-13 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:5


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:5
Datum och tid: 2016-10-13 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Nytt regelverk för upphandling (NU1y)
Justering
Prop. 2015/16:195
Föredragande: JF

3. Information från regeringen
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet lämnar information inför extra möte i rådet för utrikes frågor (handel) den 18 oktober 2016.

4. Information från regeringen
Statsrådet Ann Linde, Utrikesdepartementet lämnar information om kommissionens förslag om geoblockering.

5. Fråga om yttrande till finansutskottet över utgiftsramar
Beredning
Prop. 2016/17:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: JS

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över höständringsbudget för 2016
Beredning
Prop. 2016/17:2
Föredragande: AE

7. Fråga om yttrande till utrikesutskottet
Beredning
Skr. 2015/16:182 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
Föredragande: JF

8. Godkännande av reseredogörelser (Nederländerna och Storbritannien)
Föredragande: JF

9. Eventuellt möte med EU-kommissionär

10. Kanslimeddelanden

11. Ev. övriga ärenden

12. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober kl. 11.00, därefter torsdagen den 20 oktober kl. 10.00.

Bilagor