Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:6 Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-20 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:6


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:6
Datum och tid: 2016-10-20 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Konkurrensskadelag (NU6)
Justering
Prop. 2016/17:9
Föredragande: LS

3. Kollektiv förvaltning av upphovsrätt (NU5)
Justering
Prop. 2015/16:181 och motion
Föredragande: FJ

4. Information från Research Institutes of Sweden AB (RISE AB)
Verkställande direktör Pia Sandvik och chefsstrateg Olof Sandberg, lämnar information om verksamheten.

5. Statliga företag (NU4)
Beredning
Skr. 2015/16:140 och motioner
Föredragande: FJ

6. Kanslimeddelanden

7. Ev. övriga ärenden

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 25 oktober kl. 11.00.

Bilagor