Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:7 Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Tisdag 2016-10-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:7


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:7
Datum och tid: 2016-10-25 11:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Yttrande till finansutskottet (NU2y)
Justering
Prop. 2016/17:1 (budgetpropositionen) såvitt gäller budgetens utgiftsramar
Föredragande: JS

3. Anmälan av hänvisade motioner från allmänna motionstiden 2016/17
Föredragande: JF

4. Mottagande av motion
Föredragande: JF

5. Anmälan av inkomna EU-dokument
Föredragande: JS

6. Information om SAS AB
Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information om statens försäljning av aktier i SAS AB.

7. Information om Post Nord AB
Statsrådet Mikael Damberg, Näringsdepartementet, lämnar information om regeringens förvaltning av Post Nord AB.

8. Kanslimeddelanden

9. Ev. övriga ärenden

10. Nästa sammanträde
Torsdagen den 27 oktober kl. 10.00.

Bilagor