Näringsutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2016/17:8 Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Torsdag 2016-10-27 kl. 10:00

Föredragningslista

Näringsutskottet 2016/17:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2016/17:8
Datum och tid: 2016-10-27 10:00
Plats: RÖ 4-27

1. Justering av protokoll

2. Information från regeringen
Statssekreterare Oscar Stenström, Utrikesdepartementet, lämnar information inför möte i rådet för utrikes frågor (handel) den 11 november 2016.

3. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 593
Föredragande: JF

4. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om vissa onlinesändningar av tv- och radioprogram
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 594
Föredragande: JF

5. Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten
Beredning
KOM(2016) 595
Föredragande: JF

6. Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten
Beredning och ev. beslut
KOM(2016) 596
Föredragande: JF

7. Inbjudningar och besök
Föredragande: JF

8. Återrapport från OECD-konferens i Paris

9. Kanslimeddelanden

10. Ev. övriga ärenden

11. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 november kl. 10.00.

Bilagor